Témák

 

A havi összejöveteleinket előre összállított tematikus füzetek „vezetik”. Ebben vannak alkalomról-alkalomra felfűzve a különböző egységek, szövegek, imák, kérdések.
Egy téma 10 részre van felosztva, így egy témát körübelül egy év alatt fel is tudunk dolgozni.

Témafüzetek:

 • Alapértékeink: közösség;istengyermekség; hivatás; szabadság; igazság; döntések; hűség stb.
 • Erős házasság: ima, egység és egyéniség; minták és sablonok a családban; családtervezés, a család a fogyasztói társadalomban, külső hivatás és a család belső stabilitása stb.
 • Vágyak és korlátok: őszinteség, elfogadás, teherviselés, elismerés, bírálat, felelősség stb. a házasságban és a családban.
 • A szeretethimnusz és a házasság: A füzet a Szeretethimnusz sorain vezet végig: a szeretet a házasságban is „türelmes, jóságos, nem féltékeny, nem kérkedik, nem tapintatlan...”
 • Szentségek és életfordulók: Ez a füzet a keresztségtől a betegek kenetéig a szentségek, valamint az élet és a halál témájának átelmélkedéséhez, megbeszéléséhez ad szempontokat.
 • Erőforrásaink: időgazdálkodás; egészség; pénz; szellemi és lelki erőforrások; családi és közösségi kapcsolatok stb.
 • Ünnepeink: Ez a füzet a liturgikus év ünnepeit követi. A beszélgetések az ünnepek mélyebb átélésében, méltóbb családi megünneplésében segítenek.
 • Az öt szeretetnyelv: Nem elég szeretni, a szeretetet ki is kell fejezni. De hogyan? A füzet Gary Chapman: Egymásra hangolva c. könyve alapján a házastársi és a szülői szeretet kifejezésének módjait veszi sorra.
 • A házasság második évtizede: Ez a füzet a 15-20 éves házasság „kifáradásos tüneteit” tekinti át: unalom, megszokás, gépiesség, a beszélgetések elmaradása, féltékenység, az öregedés kisebb jelei, a vonzás csökkenése, aggodalmak. A problémák megbeszélése a megoldás első lépése lehet.
 • A család a harmadik évezredben: A modern kor kihívásaival szembesíti a keresztény házaspárokat. Korszakváltás és jövőkép; hitelre épülő társadalom; a digitális világ; tisztesség a munkahelyen; tolerancia; erőszak; devianciák elkerülése stb.
 • Éltető közösség: Ez a tematika, amely Jean Vanier: A közösség című könyvére épül, elsősorban az öt évnél régebben együtt lévő közösségeknek szól. A kérdések a közösséget nem csak a családközösség oldaláról járják körül, hanem a közösség szűkebb egységét, a házasságot is érintik. Témák: együttműködés, konfliktuskezelés, a közösség betegségei, befogadás, növekedés a közösségben stb.
 • Testvéreink, a szentek: A füzet tíz szentet állít elénk, mindegyikük életéből egy-egy olyan erényt kiemelve, amelyekre a házasságban és a családi életben is nagy szükség van. A füzetben szerepel többek közt Páduai Szt. Antal, Lisieux-i Szt. Teréz, Pietrelcinai Szt. Pio, Szt. Maximilian Kolbe, Szt. Benedek, Szt. Rita.
 • A tízparancsolat a mai család életében: Isten és az Egyház parancsai. Hamis bálványok; az Úr neve és az Úr napja; a szülők tisztelete; az élet tisztelete és a testi-lelki egészség megőrzése; a házasság méltósága; az anyagi javak rendeltetése; az igazság szeretete; a test kívánságai.

Összejöveteleink felépítése:

• Gyülekezés: Beszámoló az elmúlt időszak személyes történéseiről és a legutóbbi alkalom végén tett elhatározásokról. 

• Imádság: A beszélgetési anyagban az összejövetel témájához illeszkedő bevezető ima, szentírási szakasz és rövid elmélkedés található. Az imádságot énekkel kezdhetjük és zárhatjuk.

• Beszélgetés: Ez az alkalom fő része. Időtartama általában másfél-két óra.
    - Gondolatébresztő:
A szöveg felolvasásával vezetjük be a témát.
    - Megfigyelés:
Beszélgetés a kérdések alapján, amelyeket egyenként felolvasunk. Fontos, hogy mindenki  elmondhassa a kérdésekkel kapcsolatos élményeit, és így megosztásaink által erősítsük, gazdagítsuk egymást.
    - Értékelés:
az elhangzott tapasztalatokat az evangélium fényében értékeljük. Az értékelés alapja a Katolikus Egyház Katekizmusa.
    - Cselekvés:
Fontos, hogy a felismerésekből tettek szülessenek. A beszélgetési anyag minden témához ad néhány gyakorlati ötletet, de bármilyen elhatározást tehetünk.

• Záróima

Kötetlen együttlét: Beszélgetés, agapé

 

Ha szeretnétek csatlakozni, jelentkezzetek Puskás Bálintnál és Majánál!

 

 

Liturgikus rend

 • Szentmise:
  Kedd: 18:00
  Péntek: 18:00
  Vasárnap: 8:00, 9:30

 •  

Misék Biatorbágyon

További információk...

Kegytárgy felújítás


 

Könyvajánló: